Vallstavar

Pensionat Uddens ägare, Allan, tillverkar vallstavar med käpp av hassel och handtag av Åsenhorn, Buffelhorn eller Alm.
Det krävs mycket arbete för att basa (böja) hornämnet till ett handtag. Först ska hornet kokas för att bli mjukt och formbart, därefter pressas det i ett specialverktyg med hjälp av domkraft. Sedan formas hornet under värme till rätt böjd profil med hjälp av mallar och skruvtvingar. När handtaget har rätt form filas det och putsas till dess ytan har perfekt högglans. Därefter är det dags att montera hasselkäppen och anpassa den till hornet. Avslutningsvis putsas hela staven och lackas i många lager för att få styrka och glans.

Hassel-käpp med
bagghorn i handtaget.
Pris: 1800 kr.

Hassel-käpp med
Alm i handtaget.
Pris: 1800 kr.

    Hassel-käpp med
buffelhorn i handtaget.
Pris: 1800 kr.
Hassel-käpp med
buffelhorn i handtaget.
Pris: 1800 kr.