Våra Får

Pensionat Udden äger ett 70-tal tackor. De flesta är av rasen Åsenfår, ett skogsfår av svensk ursprungsras som det bara finns 970 stycken kvar av i hela landet. Djuren är ganska små och därmed lätta att hantera. Baggarna får stora vackra horn. Av dem tillverkar vi vackra handtag till vallstavarna.
Vi har också Gotlandsfår, som är nästan dubbelt så stora som Åsenrasen. Genom mönstring vet vi vilka lamm som ska sparas för att få fina djur att avla på.
Ullen används till tovning eller till att spinna garn.

.